هواپیمائی نیروی انتظامی
من میر محسن صادق زا ده مقیم استکهلم سوئد روزگاری در این لباس با امید و آرزو های در کشور ایران در فرودگاه قلعه مرغی خدمت کردم.......به یاد همه روزهای خوب و بد در هواناجا.......یاد همه دوستان بخیر........

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم مرداد 1393ساعت 19:34  توسط محسن   | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت 18:15  توسط محسن   | 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت 11:20  توسط محسن   | 

Recoverdjpgfile272.jpg

 قلعه مرغی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393ساعت 10:40  توسط محسن   | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم تیر 1392ساعت 18:54  توسط محسن   | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم تیر 1392ساعت 18:53  توسط محسن   | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم تیر 1392ساعت 18:49  توسط محسن   | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392ساعت 17:27  توسط محسن   | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392ساعت 17:27  توسط محسن   | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392ساعت 17:26  توسط محسن   | 

مطالب قدیمی‌تر